Wat & voor wie

In overleg met de opdrachtgever verzorg ik presentaties en workshops op maat op congressen en symposia, binnen collegereeksen en op overige bijeenkomsten. Deze gaan over één of meerdere thema’s. Ook adviseer ik organisaties over hoe zij op zoek kunnen gaan naar antwoorden op vragen zoals ‘Doen we de goede dingen, doen we deze goed en wat zijn de mogelijke onbedoelde effecten van ons werk?’. Wat ik niét doe is zelf antwoord geven op dergelijke vragen. Ik heb die antwoorden immers niet, en ik licht uitgebreid toe waarom dat zo is. Daarnaast zie ik het als mijn rol om mensen aan te zetten tot het stellen van vragen en zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Mijn doel is dat mensen naar aanleiding van mijn verhaal gaan nadenken over hun rol in de betreffende lokale setting, en de vanzelfsprekendheid dat we goed bezig zijn in twijfel durven trekken.

Qua doelgroepen richt ik me op groepen mensen die graag meer horen over de rol van westerlingen in ontwikkelingslanden. Dit kunnen scholieren en studenten zijn met interesse in het opdoen van werkervaring of een stage in ontwikkelingslanden (in de oriëntatiefase of voorafgaand aan hun reis). Het kunnen ook organisaties zijn (denk aan ziekenhuizen, goededoelenorganisaties en particuliere initiatieven) die Nederlanders uitzenden naar (één of meerdere) plekken in ontwikkelingslanden. Soms leven er binnen deze organisaties bepaalde vraagstukken of dilemma’s waar ik graag over meedenk.

Top