Thema’s

Mijn expertise is gebaseerd op empirisch en literatuuronderzoek naar de kortstondige inzet van westerlingen in ontwikkelingslanden. Mijn empirisch onderzoek vond plaats in Ghana (twee maanden) in het kader van mijn masteronderzoek, en Kameroen (twee jaar) in het kader van mijn promotieonderzoek. Ik richt me op de volgende thema’s:

 • Het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, zowel in Nederland als in de ontwikkelingslanden waar dit speelt (etnografische en kwalitatieve onderzoeksmethoden, de complexiteit van informed consent en relevante ethische dilemma’s)
 • Westerse beeldvorming, perceptie en stereotypering m.b.t. de ‘lokale’ bevolking
 • Westerse dadendrang, westerse superioriteit en white privilege
 • Het belang van ‘internal politics’ van de lokale groep betrokkenen
 • De complexiteit van ‘vraaggestuurde’ hulp: wat betekent ‘vraaggestuurd’?
 • Het effect van de kortstondige inzet van westerlingen in ontwikkelingslanden:
  wat is daar over bekend en wat zijn de mogelijk onbedoelde effecten van deze inzet?

Naast deze algemene thema’s zijn er een aantal thema’s die specifiek betrekking hebben op westerse gezondheidswerkers (van verpleegkundestudenten tot cardiologisch chirurgen) in Afrika:

 • Relaties en machtsverhoudingen tussen kortstondige westerlingen en lokale gezondheidswerkers in een ziekenhuis-setting
 • Frictie tussen westerse en lokale staff
  * Personal authority versus impersonal authority
  * Het belang van opleiding versus ervaring
  * De relevantie van socio-economische verschillen tussen de bezoekende westerse en de lokale staff
 • De westerse studenten (zoals verpleegkunde, verloskunde, geneeskunde en ontwikkelingssamenwerking)
  * Motivatie, verwachtingen en hun ervaringen
  * Medisch-ethische dilemma’s en hoe zij daar mee omgaan
  * De rol van de opleidingsinstituten zoals hogescholen en universiteiten
Top