Onderzoek

Onderzoek in Kameroen

Voor mijn promotieonderzoek (2012-2017) heb ik data verzameld in één ziekenhuis in Kameroen in twee jaar tijd. De focus binnen dit onderzoek ligt op de relatie tussen de westerlingen en het lokale ziekenhuispersoneel. Hieronder vind je de korte samenvatting. Het gehele bestand komt op korte termijn in de digitale database van de Universiteit van Amsterdam. Een gedrukt exemplaar van het proefschrift is bij mij te bestellen door mij even een mail te sturen.

Behind the smiles: Relations and power dynamics between short-term westerners and Cameroonian health workers in a hospital in rural Cameroon

Korte samenvatting

Dit etnografisch onderzoek verkent de relaties en machtsverhoudingen in een Kameroens ziekenhuis in een plattelandsomgeving, dat regelmatig voor korte tijd wordt bezocht door westers medisch personeel en studenten. Er wordt gebruik gemaakt van het door Scott ontwikkelde concept van openbare en verborgen transcripten om onderscheid te maken tussen interacties die voor de buitenwereld zichtbaar zijn en interacties die meer achter de schermen plaatsvinden. Op deze manier probeert Van de Kamp te laten zien hoe mensen van beide groepen - Kameroens personeel aan de ene kant en westerlingen aan de andere kant - zich tot elkaar verhouden.

De resultaten laten zien dat alle betrokken medewerkers van het ziekenhuis voor de buitenwereld een beeld van gelijkheid ophouden, waarbij het contact soepel verloopt en iedereen goed samenwerkt. De interacties die meer achter de schermen plaatsvinden laten echter zien dat er een verscheidenheid aan verborgen transcripten bestaat, en dat deze worden gekarakteriseerd door ongelijkheid, frustraties en conflicten. Van de Kamp laat zien dat dit te maken heeft met de dubbelzinnige percepties die mensen hebben met betrekking tot gelijkheid en ongelijkheid, alsmede hun tegengestelde belangen en percepties van (wie zou moeten beschikken over) macht.

Onderzoek in Ghana

Voor mijn masteronderzoek (2006-2008) heb ik data verzameld in vijf ziekenhuizen in Ghana in twee maanden tijd. De focus lag op de ervaringen van de westerse gezondheidswerkers met betrekking tot hun kortstondige werk. De titel luidt als volgt:

Aanpakken en wegwezen: Een antropologisch onderzoek naar de kortstondige inzet van Nederlandse gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden

Top