Themamiddag: Coschappen over de grens

Op donderdag 28 maart vond er in het AMC een themamiddag plaats voor opleiders en stageco√∂rdinatoren die vanuit diverse UMC’s in Nederland betrokken bij internationale stages van de geneeskundestudenten. Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed, hoe kunnen we dat verbeteren, en kunnen we daarin ook van elkaar leren? Er werden ervaringen gedeeld en ik gaf een presentatie over het belang van een goed begeleidingstraject. Een mooie eerste stap om de praktijk goed in te richten, zonder het wiel te hoeven uitvinden! Deze middag werd georganiseerd door de werkgroep Internationalisering van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO).


Top